Voorlezen is goed voor de taalontwikkeling van kinderen

GroenLinks, PvdA, VVD en NIDA presenteren initiatiefnotitie De 10 voor taal

Laaggeletterdheid in een groot probleem in Rotterdam. Daarom hebben vier Rotterdamse politieke partijen de handen ineen geslagen en samen de initiatiefnotitie De 10 voor taal opgesteld. Hierin formuleren GroenLinks, PvdA, VVD en NIDA tien actiepunten om taalachterstanden in Rotterdam weg te werken.

Judith Bokhove, fractievoorzitter van GroenLinks Rotterdam, nam het initiatief voor de notitie. 'Van links tot rechts erkent iedereen het belang van taal om mee te kunnen doen in onze complexe maatschappij. Rotterdam telt meer dan 100.000 laaggeletterden. Om de taalachterstanden van deze Rotterdammers blijvend weg te werken is een integrale aanpak cruciaal. Daarom zijn we erg blij met de brede steun.'

In de initiatiefnotitie wordt voorgesteld om preventief in te zetten op het voorkomen van laaggeletterdheid, via ondersteuning en voorlichting op de centra voor Jeugd en Gezin en in de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarnaast is goede signalering van volwassenen met een taalachterstand belangrijk, evenals opvolging van deze signalen. De partijen adviseren daarom een stevige infrastructuur op te zetten, waarbij kennis wordt gebundeld op het terrein van taaltraining, vrijwilligers coördinatie en kwaliteitsbewaking.

Bokhove wil zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het taalaanbod verbeteren. 'De gemeente is van goede wil, maar wat er vanuit het taaloffensief gebeurt is slechts een druppel op de gloeiende plaat. Bovendien valt taal onder drie verschillende wethouders. En dat  terwijl taal ongelofelijk belangrijk is voor onderwijs, ontwikkeling en deelname aan de maatschappij. Hoog tijd dus voor een extra impuls!'